BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Kontakt

14 dywizjon artylerii samobieżnej
im. gen.bryg. Wacława WIECZORKIEWICZA
ul. 3- go Maja 80

37- 500 Jarosław


POZYCJA

TELEFON

 

Sekretariat Dowódcy

261 165 100

 

Kancelaria Jawna

fax. 261 165 133

 

Oficer Dyżurny

261 165 220

fax. 261 165 044

 

Szef Sekcji S-1

261 165 104

 

Szef Sekcji Wychowawczej

261 165 116

 

Starszy Podoficer Dowództwa Dywizjonu

261 165 161

 

Szef Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

261 165 125

 

Referent Finansowy

261 165 240

 

Kapelan Garnizonu Jarosław

507 980 045

ks. ppłk  Marcin Kwiatkowski

e-mail / poczta:


14das@ron.mil.pl

14das.s_wychowawcza@ron.mil.pl

 
  

********************************

 

MĘŻOWIE ZAUFANIA

TELEFON

 

Korpus oficerów

por. Grażyna MICHAEL

261 165 190

 
 zast.por. Marek PANKIEWICZ 261 165 104  

Korpus podoficerów

st. chor. Krzysztof SŁYSZ

261 165 189

 
 zast. st.chor. Krzysztof RYBICKI 261 165 277  

Korpus Szeregowych

st.szer. Arkadiusz BUNDYRA

261 165 189

 
 zast. st.szer. Paweł PIK 261 165 144  
     
     
     


14das Jarosław
na zaopatrzeniu finansowym
:
34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w  Rzeszowie


34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Krakowska 11 B
35 - 111 Rzeszów


NIP 517-03-46-645
REGON 180690373


tel. 261 15 50 70

fax. 261 15 52 71

 
 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych