BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Kontakt

14 dywizjon artylerii samobieżnej
im. gen.bryg. Wacława WIECZORKIEWICZA
ul. 3- go Maja 80

37- 500 Jarosław

 

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 14 dywizjon artylerii samobieżnej w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych osobowych jest 14 dywizjon artylerii samobieżnej (14 das) z siedzibą przy ul. 3-maja 80, 37-500 Jarosław, reprezentowany przez Dowódcę  ppłk Janusz Niedźwiedź.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w 14 das jest p. Monika Kuruc

tel.: 261 165 100

e-mail: m.kuruc@ron.mil.pl

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych przez 14 dywizjon artylerii samobieżnej w związku
 z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

·         dostępu do danych osobowych,

·         żądania sprostowania danych,

·         do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

·         do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec osoby odmawiającej podania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POZYCJA

TELEFON

 

Sekretariat Dowódcy

261 165 100

 

Kancelaria Jawna

fax. 261 165 133

 

Oficer Dyżurny

261 165 200
261 165 044

fax. 261 165 220

 

Szef Sekcji S-1

261 165 104

 

Szef Sekcji Wychowawczej

261 165 116

 

Starszy Podoficer Dowództwa Dywizjonu

261 165 161

 

Szef Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

261 165 125

 

Referent Finansowy

261 165 240

 

Kapelan Garnizonu Jarosław

507 980 045

ks. ppłk Marcin KWIATKOWSKI

e-mail / poczta:


14das@ron.mil.pl

14das.s_wychowawcza@ron.mil.pl

 
  

********************************

 

MĘŻOWIE ZAUFANIA

TELEFON

 

Korpus oficerów

por. Grażyna MICHAEL

261 165 036

 
 zast.ppor. Piotr SERAFIN 261 165 104  

Korpus podoficerów

st. chor. Krzysztof SŁYSZ

261 165 189

 
 zast. st.chor. Sebastian RYBICKI 261 165 277  

Korpus Szeregowych

st.szer. Arkadiusz BUNDYRA

261 165 189

 
 zast. st.szer. Paweł PIK 261 165 144  
     
     
     


14das Jarosław
na zaopatrzeniu finansowym
:
34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w  Rzeszowie


34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Krakowska 11 B
35 - 111 Rzeszów


NIP 517-03-46-645
REGON 180690373


tel. 261 15 50 70

fax. 261 15 52 71

 
 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych