BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Wnioski
Dotyczy:  przesłania wykazu uroczystości organizowanych w 2017 r.       

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej  nr 396/MON z dnia 18 grudnia 2013r.proszę o przesłanie do dnia 15 lipca 2016r. na w/w adres oraz w formie elektronicznej na-mail jw3957@gmail.com „Wykazu imprez kulturalnych, uroczystości patriotycznych organizowanych lub zabezpieczanych pod względem Wojskowej Asysty Honorowej przez żołnierzy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu w 2017 roku”. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.

Do kontaktów roboczych wyznaczyłem:
- ppor. Piotr SERAFIN (tel. 261165116, tel. kom. 605-137-007)
- mł. chor. Adam KRÓL (tel. 261165158, tel. kom. 698-680-581)WZÓR WNIOSKU O

WOJSKOWĄ KOMPANIĘ HONOROWĄ

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

WZÓR SCENARIUSZA

UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

WZÓR DO PLANU WSPÓŁPRACY

z 14das

 

 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych