BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Status prawny

 14 dywizjon artylerii samobieżnej został utworzony w oparciu o Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 056 z dnia 24.06.1993 r. oraz Zarządzenie Dowódcy KOW Nr 053 z dnia 26.07.1993 r.14 das powstał na podstawie rozkazu Nr 043 z dnia 16.09.1993 r. Dowódcy 14BPanc w Jarosławiu w składzie trzech baterii artylerii samobieżnej. Od początku 1995 r. funkcjonował w ramach 14 Brygady Pancernej im. Jana Karola Chodkiewicza z Przemyśla. Dywizjon powstał przejmując tradycje od 14 Pułku zmechanizowanego Ziemi Przemyskiej oraz 14 Pułku artylerii z Jarosławia. Aby podkreślić szczególne więzi łączące jednostkę ze społeczeństwem regionu związanego z artylerią od 1921 r. oraz miejscem,  w którym dywizjony artylerii zostały sformowane i stacjonowały, 14 dywizjonowi artylerii przeciwpancernej społeczeństwo miast Jarosławia i Radymna ufundowało sztandar. Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 15.08.1997 r. (w dniu Święta Wojska Polskiego),14 dywizjon artylerii samobieżnej od początku 2000 roku wszedł w struktury organizacyjne 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W roku 2002 na jarosławskim rynku nastąpiło  przejęcie sztandaru i tradycji kultury przez 14das od 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej. W dniu 04 grudnia jest obchodzone corocznie „barbarkowe” Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii - potocznie znane jako Dzień Artylerzysty, święto  14das dywizjonu ustalono na dzień 25 czerwca.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych