BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Strona BIP 14das

 

Witamy na stronie

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
14 dywizjonu artylerii samobieznej     Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 14 das jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.
     Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
• Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
• Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych