BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu

 

§ 8.1 Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. (Rozp. Rady Min. z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz.U. 2002, Nr 5, poz. 46).

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje:

- Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
- DECYZJA NR 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego.

- Decyzja Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych