BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
dzisiaj

 

 Poczet dowódców14 dywizjonu artylerii samobieżnej

 

 

   
ppłk mgr Jan PACUŁA; 1993 - 1996r.

- 1969r. - 1973r. - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.
- 1981r. - 1985r. - Wojskowa Akademia Polityczna w Warszawie.

- 1991r. - 1993r.  - Uniwersytet Warszawski - Studia podyplomowe.

- 1973r. -1979r. - 23 Kołobrzeski Dywizjon Artylerii Armat - Bielsko-Biała  dowódca pl. dowodz. ba. 152 mm hba,   dowódca 1 pl. ogn. ba. 152 mm hba, Z-ca D-cy ba. 152 mm hba.

- 1980r.- 1986r.- Krakowski Pułk Obrony Terytorialnej - Kraków  Z-ca D-cy kompani,

- 1987r.- 1988r.- 40 Pułk Artylerii 9DDZ - Jarosław
Z-ca D-cy Pułku ds. politycznych,
- 1989r.- 1990r.- Kuratorium Oświaty i Wychowania - Przemyśl.
Kierownik Zespołu ds. Obronnych.
- 1991r. -1993r.- 40 omt  /ośrodek materiałowo-techniczny/ 9BMT - Jarosław
Oficer operacyjny.
- 21.09.1993r. -31.08.1996r. - 14 das /dywizjon artylerii samobieżnej/ 14 BPanc -Jarosław D -ca JW, D-ca dywizjonu artylerii samobieżnej.
   

mjr dypl. Wiesław SANOWSKI; 1996 - 1998r.

- 1983r. - 1987r. - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.
-1987r.-1989r.- 39 pułk artylerii w Tarnowskich Górach, dowódca plutonu, zastępca dowódcy dywizjonu
- 1990r.- 1994r.-10 dywizjon rakiet taktycznych szef rozpoznania
- 1994r.- 1996r.- Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, słuchacz,

- 1996r.- 1998r.- 14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu-dowódca dywizjonu.
- 1998r. -2001r.- 14 dywizjon artylerii przeciwpancernej w Jarosławiu-dowódca dywizjonu.
- 2002r. -2005r.- 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie-szef sekcji współpracy cywilno-wojskowej.
- 2005r. -2011r.- Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach-dowódca zespołu.
- 2005r. -2006r.- V zmiana PKW Irak-szef wydziału planowania.
- 2007r. -2007r.-  I zniana PKW Afganistan-dowódca grupy wsparcia CIMIC

 

 
kpt. dypl. Krzysztof BŁAŻOWSKI; 1998 - 2001
1983-1986 Szkoła Chorążych Wojsk Rakietowych i Artylerii
1986-1987 dowódca plutonu ogniowego - Dywizjon Artylerii Rakietowej
w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża
1987-1989 kurs oficerski w Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych
i Artylerii im. gen. J. Bema
1989-1992 Dowódca plutonu moździerzy, Dowódca baterii moździerzy
5 Dywizjon Artylerii  Mieszanej w 6 BPD
1992-1996 Dowódca baterii moździerzy  Dowódca kompanii remontowej
10 batalion desantow-szturmowy 6 BPD
1996-1998 AON Warszawa
1998      Starszy oficer szefostwa WRiA KOW
1998-2001 Dowódca dywizjonu 14 das Jarosław 
2001-2008 Szef Sekcji WRiA 2 KZ Kraków
2008-2009 Dowódca dywizjonu das Chełm w 3 BZ
2009-      Szef WRiA  w 6 BPD Kraków
Udział w misjach poza granicami kraju
1993-1994 zastępca dowódcy kompanii PKW (UNDOF) Syria
2004-2005 Starszy oficer III zmiany PKW Irak
2012-      Koordynator/ Doradca wojskowy XI zmiany PKW Afganistan
   
   

ppłk dypl. Kazimierz PIOTROWICZ; 2001 - 2006r.

 - 1982r. Wyższa Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu;
  - 1982 – 1989 dowódca plutonu, zastępca dowódcy baterii i dowódca baterii
  w 3 Brygadzie Artylerii Biedrusko;
  - 1989 – 1992r. słuchacz Akademii Obrony Narodowej Rembertów;
  od lutego do października 1992r. dowódca dywizjonu w 23 Brygadzie Artylerii
  w Zgorzelcu;
  - od 1992 – 2001r. starszy oficer artylerii w Krakowskim Okręgu Wojskowym
   i 2 Korpusie Powietrzno – Zmechanizowanym;
  - 1994 – 1995Studia podyplomowe w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie;
  1997 r. Kurs przekwalifikowania oficerów – szczebel operacyjny w    AON Rembertów;
  06.09.2001 r. – 06.07.2006 r. dowódca 14 dywizjonu artylerii samobieżnej
  w Jarosławiu;
  od 07.07.2006 roku  Szef Szkolenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich;
  2009 – 2010 r. Szef Zespołu Centrum Wsparcia ogniowego VI zmiany PKW   Afganistan.

   
   

ppłk dypl. inż. Robert MATYSEK;2006 - 2012r.

 

- 1991 - 1995 WSO im gen Józefa Bema w Toruniu
- 1995 - 1996 14 dar 14 BPanc. - d-ca plutonu ogniowego bar
- 1996 - 2000 14 dar 14 BPanc. - d-ca baterii artylerii rakietowej
- 2000 - 2002 Słuchacz Akademii Obrony Narodowej
- 2002 - 2004 Zarząd Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
- 2004 - 2005 Zastępca Szefa Sztabu p-u bsp
- 2005 - 2006 - dowódca dywizjonu 14 dar
- 2006 - 1 lipca 2006 - dowódca dywizjonu 14 das 
- 2006 - 2007 PKW IRAK
- 2007 - 2008 Szef Sztabu PKW IRAK
- 2010 - 2010 Dowódca VI ZMIANY OMLT PKWiSAF AFGANISTAN

   
   ppłk mgr inż. Ryszard SUGALSKI; 2012 - 2015r.
ppłk Ryszard SUGALSKI w 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii i rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy plutonu ogniowego w kompanii wsparcia batalionu zmechanizowanego w 16 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu  Służbę w 16 Brygadzie Zmechanizowanej pełnił do roku 2008 zajmując kolejno stanowiska: dowódcy kompanii wsparcia, szefa sztabu batalionu zmechanizowanego i oficera sekcji operacyjnej brygady i dowódcy baterii artylerii.
W trakcie służby w 16 brygadzie ukończył kurs specjalistyczny szefów sztabów  dywizjonów artylerii naziemnej w 1999 roku, kurs specjalistyczny oficerów wsparcia ogniowego i oficerów łącznikowych w 2001 roku oraz studia w Akademii Obrony Narodowej w 2005 roku.
Na przełomie lat 2006/2007 uczestniczył w operacji poza granicami w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF w Syrii na stanowisku oficera informacji wojskowej. Po rozformowaniu 16 BZ został skierowany na studia podyplomowe do Akademii Obrony Narodowej.
Po ich ukończeniu w 2009r.skierowany został do 3 Brygady Zmechanizowanej
w Lublinie. Pełnił służbę na stanowisku szefa sekcji personalnej, a od stycznia 2010 na stanowisku szefa sekcji szkoleniowej.
Po rozformowaniu 3 Brygady Zmechanizowanej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy szefa sztabu dywizjonu artylerii samobieżnej 
1 Brygadzie Pancernej  z miejscem stacjonowania w Chełmie.
W 2011r. ukończył kurs kwalifikacyjny na stopień podpułkownika w Akademii Obrony Narodowej.
Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza
w Jarosławiu.
   
   ppłk mgr inż. Dariusz SŁOTA; 2015 - 2018.

 

 

 

 

 

 Odznaka Pamiątkowa 14das

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych