BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
wczoraj

 

GARNIZON JAROSŁAW

     Jarosław zajmowany kolejno przez jednostki wojskowe Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz Wojska Polskiego.
Stacjonowały w nim: 1 pułk ułanów, 8 pułk dragonów, 10 pułk piechoty, 34 pułk piechoty, 89 pułk piechoty, 90 pułk piechoty, 29 pułk artylerii polowej, 10 dywizjon artylerii konnej. W 1880 i 1889 roku odbyły się pod Jarosławiem wielkie manewry wojskowe z udziałem cesarza Franciszka Józefa.
    Ponadto do wybuchu II wojny światowej w garnizonie funkcjonowały: Dowództwo 24 Dywizji Piechoty, 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich, 3 Pułk Piechoty Legionów, 2 Pułk Łączności, 6 Batalion Telegraficzny, Kompania Łączności 24DP, Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty, 10 Dywizjon Taborów, 10 Dywizjon artylerii konnej, 24 Pułk Artylerii Lekkiej i pluton Żandarmerii Jarosław.
     Natomiast po zakończeniu II wojny światowej garnizon Jarosław był siedzibą: 26 Pułku Piechoty; 40 Pułku Artylerii Lekkiej; 12 Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Zmotoryzowanej dział 76 mm; 12 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej; 25 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej; 74 Pułku Piechoty; 92 Pułku Piechoty; 34 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej; 168 Dywizyjnego Warsztatu Uzbrojenia; 12 Baterii Dowodzenia; Ruchomych Warsztatów Naprawy Czołgów oraz 38 Pułku Inżynieryjno-Budowlany (Wojskowego Zakładu Remontowo-Budowlanego).


HISTORIA 14 das

     14 dywizjon artylerii samobieżnej utworzony został w oparciu o Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 056 z dnia 24.06.1993r. oraz Zarządzenie Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego Nr 053 z dnia 26.07.1993 r. Od początku 1995 r. funkcjonował w ramach 14 Brygady Pancernej im. Jana Karola Chodkiewicza z Przemyśla wraz z 14dar i 14dappanc.
    Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo miast Jarosławia i Radymna oraz Gminę Laszki. Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 15.08.1997 r.
     Decyzją nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2002 roku 14 dywizjon artylerii samobieżnej  przyjął  sztandar 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej. Obecnie 14 dywizjon artylerii samobieżnej   znajduje się w okresie przemian organizacyjnych, dostosowując się tym samym do standardów sił NATO. Jest w pełni uzawodowiony i finalizuje proces profesjonalizacji.


Dowódcami 14das w kolejności byli: 


- ppłk mgr Jan PACUŁA;                       1993 - 1996r.
- mjr dypl. Wiesław SANOWSKI;            1996 - 1998r.
- kpt. dypl. Krzysztof BŁAŻOWSKI;        1998 - 2001r.
- ppłk dypl. Kazimierz PIOTROWICZ;       2001 - 2006r.
- ppłk dypl. inż. Robert MATYSEK;          2006 - 2012r.
- ppłk mgr Ryszard SUGALSKI               2012r. - 2015r.
- ppłk mgr Dariusz SŁOTA                      2015r. - 2018r.

- ppłk mgr Janusz NIEDŹWIEDŹ            od  2018r. - obecnie

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych