BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
symbolika

 

 

Symbolika

                Znakiem rozpoznawczym 14 das jest szarotka umieszczona na sztandarach dywizjonu na patkach peleryn, mundurów na kapeluszach oraz na beretach. Ponadto na lewym rękawie munduru, noszone są okrągłe odznaki rozpoznawcze z białą szarotką na zielonym tle.

 

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA
14 dywizjonu artylerii samobieżnej

Wymiary odznaki: 40mm x 40mm.

 

 

Odznaka pamiątkowa 14 dywizjonu artylerii samobieżnej zaprojektowana jest na planie krzyża maltańskiego, w układzie dwuwarstwowym.
Zasadniczą warstwę stanowi krzyż maltański w kolorze czarnym- do połowy każdego z ramion krzyża- i od połowy w kolorze zielonym. Zastosowana czarno - zielona kolorystyka, ze względu na posiadany kaliber zasadniczego sprzętu wojskowego 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, określa artylerię lekką. Ponadto jest ona kontynuacją kultywowania chlubnych tradycji artyleryjskich przejętych na podstawie Decyzji Nr 275/MON z dnia 10.08.2009r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 14 dywizjonowi artylerii samobieżnej n/w pododdziałów i jednostek wojskowych Garnizonu Jarosław:

39 pułku piechoty strzelców lwowskich (1919-1939);
21 pułku artylerii lekkiej (1920-1939);
22 pułku artylerii lekkiej (1919-1939);
24 pułku artylerii lekkiej (1921-1939);
40 pułku artylerii lekkiej (1944-1988);
21 dywizjonu artylerii mieszanej (1993-2000);
14 dywizjonu artylerii rakietowej (1993-2006);
14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej (1993-2001).

Pomiędzy ramionami krzyża zamieszczone są zarysy- skrzyżowanych ukośnie - luf armatnich w kolorze stalowym, określające artylerię lufową Wojsk Lądowych. Na lufy nałożony jest złoty wieniec laurowy świadczący o męstwie Artylerzystów.
Projekt przewiduje umieszczenie herbu Miasta Jarosław w złotym, zdobionym obramowaniu w centralnym miejscu odznaki, jako ostatniej warstwie, określając tym samym miejsce powstania dywizjonu oraz podkreślając związek z regionem.Na poziomych ramionach krzyża widnieją białe napisy: na lewym „14” i na prawym ramieniu „das”. Są one skrótem nazwy: 14 dywizjon artylerii samobieżnej. Dywizjon utworzony został w oparciu o Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 056 z dnia 24.06.1993 r. oraz Zarządzenie dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego Nr 053 z dnia 26.07.1993 r. w składzie 14 Brygady Pancernej im. Jana Karola Chodkiewicza z Przemyśla z miejscem stacjonowania w Jarosławiu.
Od roku 2000 14das działa w strukturach 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza z zachowaniem dotychczasowego numeru. Decyzją Nr 275/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona w sierpniu br. dywizjon przyjął tradycje artyleryjskich jednostek wojskowych oraz otrzymał imię gen. bryg. Wacława WIECZORKIEWICZA.

 

Wzór legitymacji Odznaki Pamiątkowej
14 dywizjony artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza.

 

  

 

 

Szarotka

Koło o średnicy 70mm w kolorze zielonym.

 Proporczyk na beret.


wymiary 15mm x 45mm


Proporzec 14 dywizjonu artylerii samobieżnej

wymiary 80cm x 30cm

 

Proporzec rozpoznawczy Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej jest trójkątnym płatem tkaniny
o wymiarach 80cm x 30cm, w kolorze zielonym. W jednej piątej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego, umieszczona jest szarotka podhalańska w wieńcu laurowym i obramowaniu w kolorze białym.
Projekt graficzny opracowany został na podstawie §30.1. Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 04 maja 2009r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zielona kolorystyka charakteryzuje rodzaj sił zbrojnych- artylerię, określa pododdział Brygady oraz nawiązuje do przejętych- na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 275/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 14 dywizjonowi artylerii samobieżnej- tradycji n/w pododdziałów i jednostek artyleryjskich:
39 pułku piechoty strzelców lwowskich (1919-1939);
21 pułku artylerii lekkiej (1920-1939);
22 pułku artylerii lekkiej (1919-1939);
24 pułku artylerii lekkiej (1921-1939);
40 pułku artylerii lekkiej (1944-1988);
21 dywizjonu artylerii mieszanej (1993-2000);
14 dywizjonu artylerii rakietowej (1993-2006);
14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej (1993-2001).
Dywizjon utworzony został w oparciu o Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 056 z dnia 24.06.1993 r. oraz Zarządzenie dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego Nr 053 z dnia 26.07.1993 r. w składzie 14 Brygady Pancernej im. Jana Karola Chodkiewicza z Przemyśla z miejscem stacjonowania w Garnizonie Jarosław.Od roku 2000 14das działa w strukturach 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza z zachowaniem dotychczasowego numeru.Szarotka w wieńcu laurowym i obramowaniu jest znakiem rozpoznawczym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz kontynuacją tradycji powojennych jednostek podhalańskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych