BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Sztandar

SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3957  Jarosław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski na podstawie art.10 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154i z 1995 r. Nr 150, poz. 731), na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadał 14 Jarosławskiemu Dywizjonowi Artylerii Przeciwpancernej Sztandar jako znak uosabiający Rzeczypospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy ufundowany przez Komitet Fundacyjny Sztandaru. Ze względu na wymagania w zakresie ochrony sztandaru jednostki, w sali tradycji wyeksponowane są wizerunki obu stron sztandaru.

 

                                  

 

 

 

Strona główna sztandaru
- w polach narożnych wieńców Wawrzynu wpisaną numer dywizjonu cyfrą 14;
- na środku pola sztandaru, w dużym wieńcu Wawrzynu umieszczony jest Orzeł w koronie;
- kolory haftu - utrzymane są zgodnie z treścią art. 4 ustawy.


Strona odwrotna sztandaru

- w polach, czterech narożnych wieńców Wawrzynu umieszczone są następujące elementy:
- w lewym górnym rogu - odznaka 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza;
- w prawym górnym rogu - odznaka 14 dappanc;
- w lewym dolnym rogu - odznaka Klub Oficerów Rezerwy LOK;
- w prawym dolnym rogu - herb miasta Jarosławia;
- na środku płata sztandaru w dużym wieńcu Wawrzynu umieszczony jest napis „BÓG - HONOR - OJCZYZNA”;
- wieńce oraz napisy wykonane są zgodnie z art. 14 pkt 3.


Gwoździe honorowe:

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
- Minister Obrony Narodowej.
- Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
- Dowódca Krakowskiego Okręgu Wojskowego.
- Wojewoda Przemyski.
- Miejski Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Jarosławiu.
- Rodzice Chrzestni.
- Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii KOW.
- Dowódca 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza.
- Dowódca 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej.
- Oficerowie 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej.
- Chorążowie 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej.
- Podoficerowie 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej.
- Szeregowi 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej.


Gwoździe pamiątkowe:

- Data powstania 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej.
- Data wręczenia sztandaru.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych