BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Aktualności
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na grobie kpt. Serefina Dobrzańskiego
08.11.2018
Uroczyste odsłonięcie tablicy na grobie kapitana Serafina Dobrzańskiego legionisty, dowódcy 15 kompanii 4 batalionu 2 pułku piechoty II brygady legionów polskich z udziałem wojskowej asysty honorowej 14.das

 
 
 
Uroczystość odbyła się 8 listopada br. Na Starym Cmentarzu w Jarosławiu z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez baterię dowodzenia 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. W  uroczystości odsłonięcia tablicy  pamiątkowej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe Garnizonu Jarosław na czele z dowódcą ppłk Januszem Niedźwiedziem, rodzina kpt. Dobrzańskiego, a także przedstawiciele jarosławskiego stowarzyszenia „Ocalić przeszłość dla przyszłości”. Poświęcenia dokonał archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej Surowiec.
Kpt. Serafin Dobrzański był trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, mianowany Kawalerem Krzyża Niepodległości. Od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" otrzymał tytuł członka honorowego, a w 10 rocznicę wymarszu jarosławskiej drużyny sokolej jego nazwisko umieszczone zostało na tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę westybulu gmachu „Sokoła". Związek byłych Ochotników Armii Polskiej mianował go swym członkiem honorowym, Związek Legionistów powierzył mu stanowisko Prezesa, a wkrótce po śmierci, która nastąpiła 28 listopada 1936 roku, Rada Miasta Jarosławia nazwała jego imieniem ulicę.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia:
- st. szer. Krzysztof KOZŁECKI
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych