BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Aktualności
Szkolimy jarosławską młodzież
26.10.2018
Aktywna współpraca wojska z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i obronnej.

 
 
 
 
Wśród zadań jakie stawia sobie 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej, realizując program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu Edukacja Wojskowa, jest przygotowanie zajęć szkolnych dla uczniów klas mundurowych. 26.10. br. nasi instruktorzy szkolili uczniów z  Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  im. Kazimierza Wielkiego z Jarosławia. Specjalnie dla nich zostały przygotowane zajęcia z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką, ćwiczeń przygotowawczych z broni strzeleckiej, ćwiczeń z obserwacji, pracy z mapą wojskową oraz działań taktycznych pojedynczego żołnierza. Specjalistyczne, regularnie prowadzone zajęcia z artylerzystami, będą przybliżać ich do zawodu żołnierza.
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia:
- st. szer. Krzysztof KOZŁECKI
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych