BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Aktualności
Kwalifikacje dla przyszłych dowódców
12.10.2018
Najlepsi spośród szeregowych zasilą korpus podoficerów.

 

 

12 i 15 października zrealizowano w 14. Dywizjonie Artylerii Samobieżnej kwalifikacje na egzamin wstępny na kurs do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Pięcioletni staż służby, piątki z opiniowania, zgoda Dyrektora Departamentu Kadr – to podstawowe wymagania, jakim muszą sprostać szeregowi. Jednak zanim na szkolenie pojadą, muszą przejść organizowane w jednostce tzw. badanie kompetencji dla przyszłych dowódców. To namiastka prawdziwych egzaminów wstępnych do poznańskiej placówki. W jarosławskich koszarach kwalifikacje składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Sprawdzian pisemny obejmował „Regulamin Ogólny” i „Regulamin Musztry”, „Kodeks Honorowy Żołnierza Polskiego”, „Program strzelań z broni strzeleckiej”, dyscyplinę wojskową, wiedzę o Polsce i świecie oraz pytania z języka angielskiego. Część praktyczna zawierała ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej, „Regulamin Musztry”, „Regulamin Ogólny” oraz strzelania. Dodatkowe punkty można było zdobyć za klasę kwalifikacyjną, udokumentowaną znajomość języka obcego, doświadczenie misyjne.

Zdjęcia:
- mł. chor. Adam KRÓL

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych