BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Aktualności
Szkoła w Rudowłoicach im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego
28.09.2018
Uroczyste nadanie imienia gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego Szkole Podstawowej w Rudołowicach

 
 
 
 
W piątek 28 września odbyła się ceremonia nadania Szkole Podstawowej w Rudołowicach imienia  gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, dowódcy Garnizonu Warszawa w latach 2006-2010. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Rudołowicach, po której miała miejsce ceremonia nadania szkole imienia. W obchodach wziął udział zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa płk Roman Januszewski, który odczytał list od gen. bryg. Roberta Głąba dowódcy Garnizonu Warszawa. Obecni byli także przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, parlamentarzyści i najbliżsi przyjaciele patrona szkoły. W ceremonii uczestniczyli także żołnierze Garnizonu Jarosław. Decyzję o nadaniu szkole imienia odczytał wójt gminy Roźwienica Tomasz Kotliński. Natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudołowicach Mariusz Baran przekazał nowy sztandar z podobizną patrona na ręce pocztu uczniowskiego. Tablicę pamiątkową odsłoniła wdowa po śp. gen. dyw. Kazimierzu Gilarskim p. Maria Gilarska, a córka i syn generała posadzili dąb nazwany "Kazimierzem" - upamiętniający patrona. W ramach obchodów odbył się również występ artystyczny przygotowany przez uczniów rudołowickiej szkoły oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Na zakończenie ceremonii zaproszeni goście zostali oprowadzeni po sali tradycji poświęconych śp. gen. dyw. Kazimierzowi Gilarskiemu oraz 170-leciu istnienia szkoły.
Dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Kazimierz Gilarski był jedną z 96 osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.  Na zaproszenie prezydenta RP miał uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających 70 rocznicę zbrodni katyńskiej.
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia:
- mł. chor. Adam KRÓL
- st. szer. Maciej KOŁODZIEJ
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych