BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Aktualności
Szkolenie uczniów klas mundurowych
28.09.2018
Aktywna współpraca wojska z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i obronnej.

 
 
Wśród zadań jakie stawia sobie 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej, realizując program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu Edukacja Wojskowa, jest przygotowanie zajęć szkolnych dla uczniów klas mundurowych. 28.09. br. nasi instruktorzy szkolili uczniów z  Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  im. Kazimierza Wielkiego z Jarosławia, którzy podjęli decyzję o wyborze klasy o profilu wojskowym. Specjalnie dla nich zostały przygotowane zajęcia z musztry, budowy i eksploatacji kbas Beryl, udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki, środków ochrony indywidualnej oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Uczniowie po raz pierwszy odbywali zajęcia z żołnierzami. Noszą na co dzień mundur, który stanowi nie tylko wizytówkę klasy, ale podnosi morale i przyswaja wizerunek żołnierza. Specjalistyczne, regularnie prowadzone zajęcia z artylerzystami, będą przybliżać ich do zawodu żołnierza.
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia:
- st. szer. Krzysztof KOZŁECKI
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych