BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Aktualności
Przekazanie dowodzenia 14das
02.07.2018
ppłk Janusz NIEDŹWIEDŹ przyjął obowiązki Dowódcy 14. dywizjonu artylerii samobieżnej

 
 
 
 
 
W dniu 02 lipca 2018 roku na terenie JW 3957 odbył się uroczysty apel z okazji zdania i objęcia obowiązków dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza. Zdającym obowiązki był p. o. mjr Wojciech Drapała, natomiast przyjmującym obowiązki był ppłk Janusz Niedźwiedź. Główny punkt uroczystości stanowiło przekazanie sztandaru 14das oraz podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego. Scenariusz uroczystości przedstawiał się następująco:
•    złożenie meldunku Zastępcy Dowódcy 21 BSP – płk. Rafałowi KOWALIKOWI;
•    podniesienie Flagi Państwowej i odegranie Hymnu Państwowego;
•    powitanie gości przez zdającego Dowódcę 14das;
•    odczytanie rozkazów w sprawie przekazania obowiązków;
•    ceremonia przekazania obowiązków, podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz przekazanie Ciupagi Podhalańskiej;
•    okolicznościowe przemówienia oraz wręczenia wyróżnień;
•    odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”;
•    defilada pododdziałów dywizjonu.
Zwieńczeniem uroczystości była defilada, w której udział wzięły:
•    kompania honorowa 14das pod dowództwem por. Macieja Brody przy asyście Orkiestry Garnizonu Rzeszów;
•    kadra 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, którą prowadził st. chor. Ireneusz Wiśniowski;
•    2bas na czele z dowódcą – st. chor. szt. Grzegorzem Tuleja;
•    pododdział 21daplot, którą dowodził ppor. Tomasz Kiszka;
•    pododdział 34 Lekkiej Piechoty.
Po uroczystości zaproszeni goście udali się do JUBILATA na skromny poczęstunek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia:
- mł. chor. Adam KRÓL
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych