BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Z-ca D-cy, Szef Sztabu

Zastępca Dowódcy Dywizjonu - Szef Sztabu Dywizjonu

 14 dywizjonu artylerii samobieżnej

im. gen. bryg. Wacława WIECZORKIEWICZA


 

mjr Wojciech DRAPAŁA


Mjr  Wojciech DRAPAŁA w 1995r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową jako celowniczy w jednostce w Jarosławiu. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Swoją służbę rozpoczął w 3 batalionie zmechanizowanym w Lublinie jako dowódca plutonu. W czasie swojej zawodowej służby wojskowej kilkukrotnie uczestniczył w misjach pokojowych. W latach 2002 - 2003 w XII i XIII zmianie PKW KFOR w Kosowie, 2005-2006 w V zmianie PKW w Iraku oraz  w latach 2009 -  2010  w VI zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu na stanowisku młodszego specjalisty. W 2009r. ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie potencjałem ludzkim na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi a  w 2014r. studia podyplomowe na kierunku zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych. W 2013r. był słuchaczem kursu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych organizowanego przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.  Od 2011r. pełnił funkcję dowódcy 3 baterii artylerii samobieżnej. Był wielokrotnie wyróżniany za nienaganną służbę m. in. brązowym medalem za zasługi dla obronności, odznaką honorową wzorowy dowódca, brązowym medalem Siły Zbrojne w służbie ojczyzny, odznaką honorową Wojsk Lądowych, Gwiazdą Iraku za udział w V  zmianie, Gwiazdą Afganistanu za udział w VI zmianie PKW ISAF Afganistan, brązowym medalem za długoletnią służbę odznaką pamiątkową 21.BSP i 14das oraz tytułem zasłużony żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej III stopnia. Od 9 października pełni funkcję zastępcy dowódcy – szefa sztabu 14 dywizjonu artylerii samobieżnej.  

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych