BIP
14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu
Dowódca Jednostki

Dowódca

 14 dywizjonu artylerii samobieżnej

im. gen. bryg. Wacława WIECZORKIEWICZA

 
 
 

ppłk Janusz NIED¬WIED¬

 

 

 


 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych